ATPI

ATPI
copyright abbr.
American Textbook Publishers Institute

United dictionary of abbreviations and acronyms. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • atpilti — atpìlti, àtpila, atpylė 1. tr. atlieti kiek (skysčio) iš viso kiekio: Tėvas parvažiuos, o kruopų neatpyliau, lig dugnio išsrėbėm Vb. Ar Vaclovui yra [viralo] atpìlta? Pc. | refl. tr., intr.: Aš atsipyliau kruopų – ryt suvalgysu Šts.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpigti — atpìgti intr. 1. SD368, B, R, K pasidaryti pigiam, pigesniam, sumažėti kainai: Javas atpigo, i nėr iš kur pinigų paima Ml. Vienos prekės atpigo, o kitos pabrango rš. Atpìgo gyvoliai J. Medžiai mat iš daugybės visiškai atpigę A.Baran. Atpìgo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpiginti — atpìginti tr. 1. K sumažinti kainą: Dar̃ atpìgyta bilietai Nč. Atpìgintos prekės DŽ. 2. nevertinti, nebranginti: Įsigėręs viską atpigina muno vyrelis Šts. piginti; atpiginti; nupiginti; papiginti; parpiginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpiginti — atpi̇̀ginti vksm. Atpi̇̀ginti mai̇̃sto produktùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atpigti — atpi̇̀gti vksm. Vi̇enos prẽkės atpi̇̀go, o ki̇̀tos pabrángo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atpilti — atpi̇̀lti vksm. Atpi̇̀lsiu táu káršto vandeñs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atpildymas — atpìldymas sm. (1) 1. KI104, Ds → 1 atpildyti 1. 2. CII668, H, Sut, N, KII296 → 1 atpildyti 3: Po smerčiai ir tu gausi iš velnio atpìldymą – pilną smalos kaušą Ds. Veizdėkig, kokis ... atpildymas ir gana padarymas ... yra to žmogaus DP574. Tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpirdauti — atpìrdauti intr. šnek. sunkiai atidirbti, atitarnauti: Brolis už laipsnį šešis mėnesius atpìrdavo Lp. pirdauti; atpirdauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpiškinti — atpìškinti tr. greitai, smarkiai padaryti: Dvijuo išeisma ir atpìškinsma (nuravėsime daržą) Užv. piškinti; atpiškinti; išpiškinti; nupiškinti; papiškinti; parpiškinti; pripiškinti; supiškinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpiginimas — atpi̇̀ginimas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”